Arama Sonuçları

Ordu'nun İlk Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıyız

Babil Laboratuvarı, Ordu’nun ilk özel gıda kontrol laboratuvarı olma özelliği taşımaktadır. Laboratuvarımıza, konumu gereği hızlı ve rahat bir ulaşım sağlanabilmektedir.

+detaylar

Dioksin Analizleri

"Dioksin" olarak isimlendirilen bileşen grubu birden çok klor bağlı dioksinler, furanlar ve bifenillerden oluşur. Gıda ve yemlerde yasal mevzuatlarda Ümitlendirilmiş ve resmi kontrolü yapılan 7 dioksin, 10 furan ve 18 klorlu bifenil (PCB) bileşiği bulunur. Dioksin bileşenleri nasıl oluşur? Dioksinler…

+detaylar

Enstrümantal Analiz

Çok küçük niceliklerin tespiti için kullanılan analiz yöntemidir. Elektrometrik ve optik olmak üzere ikiye ayrılır. Elektrometrik metotlara örnek; kondüktimetri ve potansiyometridir. Kondüktimetride çözeltinin elektriksel iletkenliğindeki, potansiyometride ise çözeltinin elektriksel potansiyelindeki değişmeler takip edilir. Bu iki metot, indikatör renginin gözlenemeyeceği bulanık…

+detaylar

Fiziksel Analiz

Fiziksel analiz laboratuvarlarında gıda, yem ve yem katkı maddeleri analizlerinin yanında duyusal analiz için tat eşikleri oluşturularak ve ilgili standartlarda duyusal özellikleri belirtilen numunelerde duyusal analizlerde yapılabilmektedir. Fiziksel analizlerin yapılmasının genel amacı gıda, yem ve bunların üretiminde kullanılan katkı maddelerinin…

+detaylar

Mikrobiyolojik Analizler

Doğada mikroorganizmalar, bitki ve hayvanlar arasında doğal ve sürekli bir etkileşim vardır. Mikroorganizmalar insan gıdasını oluşturan bitkisel ve hayvansal kaynaklı gıda maddelerini kullanarak varlıklarını sürdürür. Gıdaların içeriğinde proteinler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminler, mineraller ve su gibi değişik besin ögeleri bulunur. Bu…

+detaylar

Moleküler Biyoloji Analizleri

AB’de GDO içeren yemlerin etiketlenmesinin zorunlu olmasına rağmen bu yemlerle beslenen hayvanların ürünlerinin (süt, yumurta, et gibi) etiketlenmesi GDO’lu mısır gibi ürünlerin gıda zincirine girmeden ve işlemeden önce kontrolü ve denetimi zorunludur. Hammadde kontrolü yapılmadığı takdirde; gıda zincirine giren ve…

+detaylar

Numune Kabul ve Raporlama

Laboratuvarımızda numunelerin kabul edilmesi, izlenmesi ve raporlanması ayrı birimde hizmet vermekte olan uzman personellerimiz tarafından özel bir yazılım kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Laboratuvarımıza gelen tüm numuneler, Numune kabul ve raporlama sorumlusu tarafından teslim alınıp gizlilik ve müşteri güvenliği prensibi kapsamında kodlanarak sisteme…

+detaylar

Toksin Analizleri

Mikotoksinler gıda ve yemlerde bulunan kimyasal etkenleri içerisinde insan ve hayvan sağlığını tehdit eden en ciddi risk faktörlerinden biridir. Türkiye coğrafyası mikotoksin üreten küflerin üremesi ve toksin üretmesi için oldukça elverişli bir iklime sahiptir. Bu nedenle mikotoksinlerin tarımsal ürünlerde oluşmasının…

+detaylar

İnsan Kaynakları

Babil Laboratuvar bünyesinde yer almak istiyorsanız lütfen Cv'lerinizi info@babillab.com.tr adresine göndereniz.

+detaylar

Neden Babil Laboratuvar

BABİL Laboratuvarı gıda maddeleri ile bunların üretiminde kullanılan her türlü ham ve yardımcı maddelerinin, yarı mamul gıda maddeleri ile yan ürünlerinin ithalat, ihracat ve özel istek numunelerinin kalite ve güvenilirlik analizlerini gerçekleştirmekle görevlidir. Laboratuvarımız; devamlı büyümeyi, büyürken de teknolojiyi takip…

+detaylar

Biz Kimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yetkilendirilmiş Türkak’tan akredite edilmiş Orduda’da kurulmuş ilk Özel Gıda Kontrol Laboratuvarıyız. Babil Laboratuvarı, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün denetiminde 28.11.2019 tarihli kuruluş izni ve 14/01/2020 tarihli, 725 çalışma izin numarası…

+detaylar

İş Etiği Kurallarımız

Dürüstlük Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm partnerlerimizle ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz. Gizlilik Gizlilik prensibimiz müşterilerimize ait gizli bilgilerin ve mülki hakların korunmasını sağlamaktır.  Babil Laboratuvarı’na ait ve rekabet açısından dezavantaj…

+detaylar

Kalite Poltikamız

BABİL LABORATUVARI, teknolojiyi yakından takip ederek bilimsel, etik ve ahlaki ilkelere uygun şekilde sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek etkin bir mekanizma oluşturan, yasal mevzuat ve kaliteyi, gizliliği ve güvenilirliği temel prensip kabul ederek uluslar arası standartların rehberliğinde gerçekleştirilecek analizler vasıtası ile…

+detaylar

Misyonumuz

Babil Laboratuvarı olarak misyonumuz; evrensel nitelikte bilgi ve teknolojiyi kullanarak Türkiye’deki gıda analizlerini yasal mevzuat ve uluslar arası kalite standartlarına uygun şekilde en doğru ve en hızlı şekilde gerçekleştirmek, dürüst çalışma anlayışı ve iş ahlakına uygun, etik, gizlilik, tarafsızlık ilkelerine…

+detaylar

Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Babil Laboratuvarı adına sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz. 

+detaylar

whatsapp
Hemen Ara
TOP